15 février 2008

Lingvo Internacia

170px_Flag_of_Esperanto La unuaj Esperantistoj estis precipe Rusoj, Svedoj, kaj kelkaj Germanoj. Sed kiel oni scias, la fondo de societoj estis malfacila en Rusio kaj la propagando de novaj ideoj estis tre malhelpata en tiu lando. En mil okcent okdek naŭ aperis la unua ĵurnalo redaktita esperante. Ĝi estis presata en Germanio, sed preskaŭ ĉiuj abonintoj estis Rusoj. Tiu gazeto daŭris dum ses jaroj, ĝis mil okcent naŭdek kvin. Tiam ĉar la eminenta verkisto Tolstoï verkis artikolojn en tiu gazeto, la regnestroj de Rusio malpermesis ĝian eniron en Rusujon.
La gazeto mortis kaj la propagando haltis. Nova ĵurnalo nomita "Lingvo Internacia" aperis en Svedio el presejo de Upsala kiu subtenis la malfacilan progesadon de la lingvo. En la jaro mil okcent naŭdek ok fondiĝis la Societo franca por propagando de Esperanto, sed post du jaroj da ekzisto ĝi nur kalkulis tricent anoj, kies apenaŭ duono loĝis en Francio. Tiam kelkaj francaj univeritatanoj kaj scienculoj prenis la aferon en manojn ; helpataj de la potenca franca Turing-Klubo, ili energie propagandis la lingvon en tuta Francio kaj baldaŭ multaj grupoj esperantistaj fondiĝis en ĉiuj grandaj urboj de Francio. Tiu movado franca atingis aliajn landojn. La malnovaj amikoj rusaj, svedaj, germanaj, bulgaraj, aŭstraj kaj hungaraj vekiĝis kaj granda puŝo naskiĝis unue en Anglio kaj poste en ĉiuj aliaj landoj.
Fine okazis dum 1905 en Boulogne-sur-Mer , kun grandega sukceso, la unua internacia kongreso, kie kunvenis kelkaj centoj da Esperantistoj, kaj kiu pruvis publike por la unua fojo, la taŭgecon de la lingvo por ĝia celo. De tiu epoko , kunvenas ĉiujare, kun granda sukceso en malsamaj landoj, novaj kongresoj, kiuj vekigas ĉie intereson.

Posté par VortexEnergetik à 18:56 - Commentaires [0] - Permalien [#]


Commentaires sur Lingvo Internacia

Nouveau commentaire